Applying Energy Efficient
Measures for Metal and Metalworking SMEs and industry

 
 
Newsletter nr 3 -  Sierpień 2017
 
  
Gdy środowisko współgra z rozwojem
 
 
EE-METAL dostarcza ważnych informacji dotyczących efektywności energetycznej w przemyśle metalowo-maszynowym
 Informacje
 
 
EE-METAL jest europejskim projektem mającym na celu poprawę efektywności energetycznej w MŚP sektora metalowo-maszynowego. Jest on efektem współpracy 7 organizacji z 4 krajów europejskich, w tym Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. 
 
Głównym celem jest identyfikacja konkretnych rozwiązań w zakresie oszczędności energii w MŚP. W trakcie trwania projektu opracowano i udostępniono bazę zawierającą 160 najlepszych dostępnych technik w zakresie poprawy efektywności energetycznej w sektorze maszynowo-metalowym; jest ona dostępna na stronie projektu EE-METAL
 
Dobiega końca etap wykonywania auditów energetycznych: działania energetyczne zostały przeprowadzone w 20 MŚP w każdym z krajów partnerskich (Francja, Polska, Włochy, Hiszpania), skutkując 80 wykonanymi auditami energetycznymi. Obecnie opracowywane są raporty z auditów a pod koniec września planowane jest przygotowanie ostatecznych wniosków (w postaci zbiorczych zestawień).
 
 
 
Systemy SCADA
 Skoncentruj się na działaniu
 
 
SCADA to system rozwiązań informatycznych które umożliwiają bieżące monitorowanie i kontrolę zużycia energii w przedsiębiorstwie. Daje to możliwość optymalizacji zużycia oraz wykrycia potencjalnych nieprawidłowości.
 
Obecnie każdy z krajów uczestniczących w programie opracował listę dostawców systemów monitorujących energię/SCADA. Zostaną oni zaangażowani do projektu EE-METAL, dzięki czemu możliwe stanie się dostarczenie MŚP sektora metalowo-maszynowego praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Dzięki projektowi EE-METAL, firmy MŚP otrzymają wsparcie w zakresie wdrażania systemu monitorowania zaużycia energii.
 
 
 
Działania na rzecz efektywności energetycznej
 Producent systemów magazynowych


Firma działająca w sektorze obróbki metalu, należąca do sektora MŚP, postanowiła wymienić maszyny do obróbki metalu. Podstawową działalność przedsiębiorstwa stanowi produkcja systemów magazynowych.

 

W ramach projektu nastąpi wymiana urządzeń: nożyce gilotynowe NTA 3150/10A, prasa mimośrodowa K2330 B, prasa krawędziowa PPH-160, wiertarka kadłubowa 2H135 na nowe: wycinarka laserowa BySprint Fiver 3015, prasa krawędziowa hydrauliczna Xpert 200/3100 oraz prasa krawędziowa hydrauliczna Xpert 40/1030.

 

Wartość inwestycji: 2 118 795 PLN

Oszczędności energii elektrycznej: 39,3 MWh/rok (56%)

Spadek emisji CO2: 40,8 t/rok

Oszczędności kosztów energii: 18 167 PLN/rok

 

 
Spotkania i szkolenia 
 Program
 
 
Spotkanie «Od auditu do monitorowania energii: narzędzia zwiększające efektywność energetyczną»
Spotkanie łączące wiedzę fachową z podeściem przemysłowym ma pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu wyzwań związanych z zarządzaniem energią w ich sektorze działalności. Dzięki niemu firmy poznają dostępne narzędzia i możliwe sposoby poprawy efektywności energetycznej.
 
Szkolenie «Zostań specjalistą energetycznym»
By umożliwić przedsiębiorstwom, które przeprowadziły audit energetyczny utrwalenie procesu i wdrożenie środków oszczędzających energię, w październiku i listopadzie zostaną zorganizowane dwie sesje szkoleniowe w celu rozwijania umiejętności pracowników tych firm. Szkolenia te będą koncentrowały się na przedstawieniu narzędzi i metod zarządzania wydajnością energetyczną w firmie.
 
Więcej informacji o wydarzeniach na stronie projektu EE-METAL.
 
 
 
 
© 2016 EE-METAL
Tel : 48 42 640 60 14
ee-metal(at)auipe.pl
Wypisz się z newslettera