Applying Energy Efficient
Measures for Metal and Metalworking SMEs and industry

 
 
Newsletter nr 5 -  Sierpień 2018
 
  
Gdy środowisko współgra z rozwojem
 
 
Coraz więcej narzędzi dostepnych w ramach EE-METAL
 Informacje
 
 
Zbliżamy się do końca projektu EE-METAL, prowadzonego przez 7 partnerów z 4 krajów (Hiszpania, Włochy, Polska i Francja), mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej MŚP w sektorze metalowo-maszynowym. Jest to okres, w którym realizujemy 4 główne działania:
 
• konsolidacja zaleceń, by były przystępne dla MŚP
• wsparcie dla 8 MŚP (po 2 z każdego kraju partnerskiego) w procesie  certyfikacji ISO 50001
• wsparcie dla 4 przedsiębiorstw w zakresie instalacji rozwiązań związanych z systemem monitoringu zużycia energii (SCADA)
• demonstrowanie najlepiej dopasowanych do specyfiki sektora metalowo-maszynowego rozwiązań z zakresu możliwych źródeł finansowania projektów efektywnych energetycznie.
 
Przypominamy, że wyniki 80 auditów energetycznych przeprowadzonych w 4 krajach partnerskich są dostępne tutaj. Najlepsze zalecenia dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora metalowo-maszynowego zostaną przedstawione i przeanalizowane w nowym raporcie: "Raport końcowy na temat potencjalnych środków energooszczędnych w MŚP sektora obróbki metali w 4 krajach UE: międzynarodowy benchmarking", dostępnym na naszej stronie internetowej w grudniu.
 
 
 
Usługi w zakresie efektywności energetycznej, interesariusze i rozwiązania dla przemysłu
 Skoncentruj się na działaniu
 
 
W celu zebrania informacji na temat umów finansowych najlepiej dostosowanych do potrzeb sektora przemysłowego, 7 partnerów biorących udział w projekcie przygotowało krajowe przeglądy instytucji oferujących usługi w zakresie efektywności energetycznej. Przeprowadzono także ankiety wśród 2 kategorii interesariuszy: instytucji finansowych (w szczególności banków) oraz innych instytucji oferujących usługi związane z finansowaniem projektów (dostawcy sprzętu, dostawcy energii, doradcy, etc.). Celem była identyfikacja najczęstszych przeszkód napotykanych przez MŚP w korzystaniu z tych mechanizmów, a także wskazanie rozwiązań pozwalających przezwyciężyć te trudności.
 
W każdym z 4 kajów partnerskich odbywają się poświęcone temu tematowi spotkania. Ich celem jest zainicjowanie dialogu między przedsiębiorstwami przemysłowymi i dostawcami rozwiązań finansowych w zakresie realizacji projektów energooszczędnych. Dzięki prezentowanym dobrym praktykom można:
 
• Dowiedzieć się więcej na temat białych certyfikatów i umów EPCs (Energy Performance  Contracts)
• Otrzymać informacje dotyczące dotacji inwestycyjnych na działania energooszczędne, oferowanych przez banki i inne instytucjie finansowe
• Porozmawiać bezpośrednio z dostawcami energii, którzy także mogą oferować podobne rozwiązania.
W celu stworzenia możliwości współpracy w ramach warsztatów zaplanowano również spotkania BtoB pomiędzy oferentami rozwiązań finansowych oraz zainteresowanymi ich usługami przedsiębiorcami.
 
Wkrótce na stronie projektu EE-METAL będzie dostępna polska wersja katalogu dostawców usług finansowych, a już w grudniu będzie tam można znaleźć również raport "Środki techniczne, umowy o świadczenie usług energetycznych i produkty finansowe służące zwiększeniu oszczędności energii w MŚP sektora MMA". 
 
 
 
Polskie przedsiębiorstwa metalowe w drodze do ISO 50001
 Uczestnicy projektu

 

W ramach projektu EE-METAL dwa polskie przedsiębiorstwa otrzymują bezpłatną pomoc oraz indywidualne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, jak również nadzór ekspertów przy wdrażaniu procesów niezbędnych do złożenia aplikacji o certyfikat ISO 50001.


Przedsiębiorstwo Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. systematyczne dążąc do ciągłej poprawy swojej efektywności użytkowania energii, wdraża obecnie system zarządzania energią (ISO 50001).

Certyfikacja ISO 50001 pozwoli firmie Meprozet osiągnąć pozycję energooszczędnego producenta wyrobów metalowych i wykonawcy konstrukcji stalowych. Kadra kierownicza Spółki, przekonana o korzyściach zarówno ekonomicznych, jaki i środowiskowych płynących z wdrożenia systemu zarządzania energią, jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów energetycznych, monitoruje stopień ich osiągnięcia oraz motywuje zespół do zaangażowania się w proces oszczędzania energii.

 

Firma Elmot Sp. z o.o. jest liderem budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej. Propagując wśród swoich klientów racjonalną gospodarkę energetyczną wykonuje zarówno domy jednorodzinne, jak i obiekty socjalne, biurowe i przemysłowe w technologii pasywnej.

Zaangażowanie w zmniejszenie zużycia energii przedsiębiorstwo potwierdza wdrożeniem systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001 w swoim zakładzie. Cele i działania ukierunkowuje na monitorowanie zużycia energii w hali produkcyjnej w Kopytkowie wyposażonej między innymi w największą na Pomorzu śrutownię, malarnię i krępownik.

 

 
Najnowsze wydarzenia projektowe w zakresie prezentacji najlepszych technologii, dobrych praktyk i rozwiązań
 Wydarzenia
 

 

Już 12 października w ramach Targów Energii Odnawialnej RE-Energy Expo i Termoexpo – EXPO XXI Warszawa odbędzie się seminarium "Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego” organizowane w ramach projektu EE-METAL pod patronatem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-Polska). Celem tego spotkania jest:

  • Określenie ścieżki dla MŚP - od auditu energetycznego do rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej
  • Wskazanie istniejących barier w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz sposobów ich pokonywania
  • Wskazanie konkretnych możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne
  • Przybliżenie roli ESCO oraz sposobów ich działania
  • Budowanie świadomości rozwiązań efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia znajdują się na stronie projektu EE-METAL.

 

Niebawem odbędzie się także konferencja podsumowująca rezultaty projektu EE-METAL. Będzie to okazja do prezentacji najlepszych technologii w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora metalowo-maszynowego, korzyści wynikających z certyfikacji ISO 50001 oraz z wdrażania systemów monitorowania zużycia energii. Szczegóły już wkrótce na stronie projektu EE-METAL.

 

 
 
 
© 2016 EE-METAL
Tel : 48 42 640 60 14; 603 798 785
ee-metal(at)auipe.pl
biuro(at)polskieklastry.org