Stosowanie E ułeczno ś ci P rzygotow ych Miary dla przemysłu metalowego i metalowego MŚP i przemysłu

 

 


 

Biuletyn nr 4 -   luty 2018

 

  

W trosce o środowisko

 

 

W 2017 roku audyty energetyczne  przewidziane w ramach projektu EE- METAL zostały zakończone. 

 Aktualności

 

EE-METAL jest  europejskim projektem mającym na celu zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności w MŚP branży metalowo-maszynowej. Dzięki współpracy 7 partnerów z 4 krajów oraz wsparciu Unii Europejskiej, podstawowy cel projektu, aby pomóc firmom odzyskać sprawność i niezależność w zarządzaniu energią i poprawić ich wydajność oraz zyski jest wdrażany w życie.

W 2017 roku łącznie przeprowadzonych zostało 80 audytów energetycznych przewidzianych w ramach projektu, po 20 podmiotów MŚP z  podsektora  metalowo-maszynowego w każdym z uczestniczących krajów. Inicjatywa była dużą wartością dla małych i średnich przedsiębiorstw,  które zdecydowały się przyłączyć do projektu. Dało to im możliwość przeanalizowania zagadnień z zakresu efektywności energetycznej, które czasami były zaniedbane lub całkowicie nigdy nie były analizowane. 

Przedstawienie  wyników audytów wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród zaangażowanych firm. Wszystkie MŚP zostały docenione za takie zainteresowanie w przyjmowaniu przynajmniej jednego ze środków proponowanych przez audyt. Rośnie wrażliwość wobec kwestii efektywności energetycznej wykazanej przez MŚP podczas realizacji audytów, zostało to również potwierdzone przez szerokie uczestnictwo w szkoleniach organizowanych na początku 2018 roku przeznaczonych dla  pracowników firm.

Jeśli  chcecie  Państwo wiedzieć więcej o wnioskach i wynikach z audytów energii, zachęcamy do pobrania raportu: „Report on the potential energy saving measures in SMEs of the metalworking sector of 4 EU countries: a cross-country benchmarking” pod następującym linkiem https://www.ee-metal.com/documentations/ 

 

 

Kolejny punkt: systemy zarządzania energią ISO 50001

 Skoncentruj się na jednym działaniu

 

Połączenie ISO 50001 z systemami zarządzania energią (EMS) oznacza silne narzędzie, do tego by przeprowadzić identyfikację istotnych i użytecznych procesów oraz  metodologii dla poprawy efektów ze zużycia energii.   

Proponowane działania są podobne  do innych  obszarów zarządzania systemami takimi Jak (ISO 9001 Protokół Kontroli Jakości), lub ISO 14001 (Środowisko).

Zarządzanie energią musi być brane pod uwagę i uwzględniane w codziennych działaniach firmowych poprzez ustanowienie konkretnych procedur oraz planowanie działań i najlepszych praktyk. Ciągłe doskonalenie jest głównym celem tej strategii. 

Wdrożenie ISO 50001 i EMS rozpoczyna się dokładnie od audytu zużycia energii w firmach. 

 

 

Możliwości  wdrożeniowe EMS / SCADA  w 20  podmiotach MŚP

Historie sukcesów

W ramach EE-METAL została przeprowadzona rozmowa z jednym z uczestników projektu p. Rafałem Sankowskim - Koordynatorem Działu Utrzymania Ruchu oraz Specjalistą ds. ochrony środowiska w Fabryce Urządzeń Dźwigowych S.A. o motywach  i argumentach które zdecydowały o udziale w projekcie. 

Pan Rafał wskazał na potrzebę ustawicznego rozwoju firmy. Udział w projekcie EE-METAL pozwala całościowo spojrzeć na występujące problemy związane z kosztami zużycia energii, a co za tym idzie docelowo zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w firmie co przyniesie wymierne oszczędności. Dodatkowym argumentem jest budowanie przyjaznego wizerunku firmy dbającej o środowisko. 

Podczas spotkań w ramach audytu firmie zaproponowano szkolenia z zakresu norm, doradztwa technicznego, praktyk, systemów monitorowania EMS/SCADA, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z systemem monitorowania w przyszłości. Ciekawym pomysłem może być dostosowanie własnego systemu monitorowania nad którym firma obecnie pracuje do EMS/SCADA zaproponowanego w ramach projektu EE-METAL.

 

Warsztaty i sesje szkoleniowe

 Program

 

Celem Projektu EE- Metal jest promocja  w każdym  z  partnerskich  krajów systemów monitorowania energii i  zarządzania systemami, zgodnie z normą ISO 50001.   

Pierwsze wydarzenia 2018:

Warsztaty: Zdobycie wiedzy  na temat energii  (styczeń  2018)

Warsztaty  zostały  skierowane  do pracowników  firm biorących udział w projekcie, a  szczególnie do personelu odpowiedzialnego za gospodarkę energetyczną w firmach, osób odpowiedzialnych za środowisko, produkcję, menadżerów i liderów biznesu. 

Warsztaty: Energia, monitoring i system zarządzania ISO 50001 (luty 2018)

CSMT i AIB, przy  współpracy z Order of Engineers Brescia, zorganizowały  warsztaty dedykowane dla firmy, specjalistów, ekspertów i techników  w  sektorze energetycznym,  zainteresowanych pogłębianiem zagadnień związanych z systemami monitorowania energii i zarządzania systemami ISO 50001 w przemyśle. 

Wśród prelegentów oprócz ekspertów i konsultantów w tej dziedzinie, zaangażowani byli dostawcy SCADA i jednostki certyfikujące. 

Następne wydarzenia:

Warsztaty na temat możliwości finansowania działań na rzecz efektywności energetycznej. Zapewnienie dostepu do Instrumentów kredytowych i finansowych w celu inwestowania w efektywność energetyczną ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności dla MŚP. Kwestia ta będzie  omawiana  podczas  wydarzeń planowanych w  czerwcu  2018 roku na  które będą zaproszone wyspecjalizowane firmy ESCO.

 

 

 

© 2016 EE-METAL

Tel .: 04 78 77 06 30

n.leca ( at) metallurgie.org

Se désinscrire