Applying Energy Efficient
Measures for Metal and Metalworking SMEs and industry

europe logo
 
 
Newsletter nr 2 – Luty 2017
 
  
Kiedy środowisko idzie w parze z rozwojem
 
 
Efektywność energetyczna w przemyśle metalowo-maszynowym
News
 

Projekt EE-METAL, koncentrujący się na doskonaleniu efektywności energetycznej MŚP przemysłu metalowo-maszynowego, realizowany jest przez 7 europejskich partnerów, w tym Klaster Metalowy METALIKA ze Szczecina oraz Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o. z Łodzi.

Głównym celem projektu jest identyfikacja konkretnych rozwiązań oszczędzających energię w przedsiębiorstwach sektora metalowo-maszynowego oraz uczynienie ich samodzielnymi w swoim zarządzaniu energią.

Nowości w projekcie EE-METAL:

·       Baza danych około 160 technik doskonalących efektywność energetyczną w sektorze metalowo-maszynowym, już wkrótce dostępna na www.ee-metal.com.pl

Rozpoczęto etap wykonywania audytów energetycznych w MŚP
 
 
 
Audyt, kluczowy krok w kierunku efektywności energetycznej

 Przykład działania

 

Audyty umożliwiają dokonanie analizy zużycia energii w przedsiębiorstwie oraz zidentyfikowanie źródeł oszczędności energii. Jako wsparcie decyzyjne, proponuje się plan działań dotyczący podniesienia efektywności energetycznej, obejmujący również rekomendacje w zakresie inwestycji z uwzględnieniem wskaźników zwrotu z inwestycji (ROI).

W ramach projektu EE-METAL, partnerzy opracowali metodologię audytu odpowiadającą potrzebom MŚP sektora metalowo-maszynowego.

W okresie styczeń-czerwiec 2017, 80 przedsiębiorstw będzie miało możliwość skorzystania z audytów. Są one wykonywane przez ekspertów znających realia sektora metalowo-maszynowego, dzięki czemu będą oni proponować rozwiązania dotyczące zużycia energii przez wyposażenie zakładów, poprzez usprawnianie ich funkcjonowania lub optymalizację procesów produkcyjnych.

Ostatnie wolne miejsca dla firm MŚP do udziału audytach energetycznych,

skontaktuj się z nami

 

 
Thermi-Lyon zaangażowane w działania na rzecz efektywności energetycznej
 Dobra praktyka
 
 

Thermi-Lyon jest firmą sektora MŚP wyspecjalizowaną w obróbce cieplnej oraz  powlekaniu próżniowym. W tym sektorze działalności energia jest jednym z największych składników kosztowych. Świadoma wyzwań konkurencyjnych firma zgłosiła się do projektu EE-METAL, by kontynuować działania w obszarze efektywności energetycznej. Decydując się na przeprowadzenie audytu energetycznego, oczekuje ona zdobycia lepszej wiedzy w zakresie zużycia energii przez posiadane wyposażenie produkcyjne, by w konsekwencji zoptymalizować najbardziej energochłonne procesy.

Po wymianie sprężarki (obniżenie mocy i zastosowanie napędu o zmiennej prędkości), optymalizacji temperatury pieca oraz czasów operacyjnych, następne kroki powinny obejmować optymalizację procesu azotowania.

Inne specyficzne działanie będzie dotyczyć  energii rozproszonej w ogólnym systemie chłodzenia przedsiębiorstwa.
© 2016 EE METAL
 
Phone : 533 523 255
biuro(at)polskieklastry.org
Unsubscribe